Polityka prywatności

Drukarnia Mirotki z należytą starannością chroni dane dotyczące osób odwiedzających serwis www.mirotki.pl.

Wykorzystywanie danych

Dane dotyczące użytkowników serwisu nie są przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

Dane przekazywane przez użytkowników serwisu są wykorzystane jedynie w celu komunikacji.

Zebrane w dziennikach logów dane oraz pliki cookies są przechowywane przez czas nieokreślony i wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Gromadzenie danych

Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.

Właściciel gromadzi statystyki odwiedzalności witryny www.mirotki.pl.

Odnośniki do innych stron

Strona internetowa Drukarni Mirotki zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na te strony, należy zapoznać się z ich polityką prywatności.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany mogą nastąpić w dowolnym czasie.

Polski